کوپلر در تعریف لغتی بە معنی پیوند دهندە یا میله ای که قدرت را بین دو مکانیسم دوار یا یک قسمت دوار و یک قطعه رفت و برگشتی انتقال می دهد.

کوپلرها با فناوری‌ های و کیفیتهای مختلفی ساخته و دو میلگرد را در نقطە اتصال بە هم متصل میکنند و بنابراین کوپلر دارای ویژگی‌های خاصی چون ظرفیت کششی، استحکام، سهولت مونتاژ و نصب سریع می باشد.

کوپلر میلگرد عالیجناب کوپلر تمامی نیازها را برای نوع محصول با کیفیت برآورده می کنند.

پس کوپلر یک اتصال مکانیکی ایجاد می کند که از نظر نیروی کششی در نقطە اتصال از میلگرد قویتر است.

عملکرد آن

عملکرد کوپلر بالا و اهمیت ظرفیت بسیاری از استانداردها و طرح های صدور گواهینامه به استحکام کششی خاصی از محصولات میلگرد به عنوان کوپلر (جفت کننده میلگرد) نیاز دارند.

برای انتخاب عملکرد مناسب کوپلر ، باید ارتباط بین استحکام و شکل پذیری را درک نماییم برای درک بیشتر منحنی تنش-کرنش را بررسی مینماییم : میلگرد و کوپلر با هم یک راه خوب برای نشان دادن در این نمودار می باشد.

تقریبا هر تغییر ناگهانی میلگرد از تنش و کرنش مشخصی که در استانداردهای میلگرد مشخص شده است فراتر رود. بنابراین، مقادیر تنش و کرنش بالاتر از مقادیر مشخص شده برای میلگرد در حالت اتصال دو میلگرد بە هم میباشد و حالت شکست انعطاف پذیر نبودە و یک پارگی ناگهانی رخ خواهد داد.

کاهش شکل پذیری آرماتور استحکام کل سازه را در شرایط بارگذاری خارق العاده (مانند بار اضافی، آتش سوزی، زلزله) کاهش می دهد.پس شکل پذیری آرماتور بە تنهایی کافی نیست.

شکل پذیری یکی از راه های اصلی برای دستیابی به استحکام است.پس برای رسیدن بە استحکام قابل قبول، شکل پذیری بالا کوپلر ساختە شد تا ظرفیتی بالاتر از مقاومت کششی میلگرد را تحمل نماید کوپلر با طراحی کاربر پسند و برای بهبود ازدیاد مقاومت کششی در محل اتصالات و استفادە بسیار آسان و سریع در میلگرد گذاری ساختە شد.

چرا از کوپلر استفادە کنیم؟

برای استفادە از هر چیز باید مزایا و معایب را بررسی و بعد از آن استفادە آن را شروع کنیم بە همین منظور ما بە دو دلیل سادە استفادە کوپلر را پیشنهاد می دهیم.

1- استفادە کوپلر برای طراحان سازە

طراحان سازە فراتر از تمام الزامات وآیین نامەهای شناخته شده بین المللی برای کوپلر، استفادە از کوپلر برای طراحی رویدادهای لرزه ای را دوست دارند زیرا  فراتر از ظرفیت تنش و کرنش واقعی استحکام و خواص کرنش واقعی آرماتور را فراهم می کند.

اتصالات کوپلر شکل پذیری قابل استفاده آرماتور را محدود نمی کند.

در ساخت سازه هایی مانند بیمارستان ها، برج ها، هتل ها، پل ها، خانه های مسکونی، ساخت ستون ها

تعمیر و بازسازی ساختمان ها و… بسیار کاربردی می باشد.

 6 نقش کوپلر در صنعت ساخت

  • در فونداسیون و سقف استفاده می ‌شود و در برج و سازه ‌های مرتفع نقش اصلی را ایفا می ‌کند، زیرا موجب صرفه جویی و راحتی در اجرا و هزینه‌ ها می ‌شود.
  • یکی دیگر از کاربردهای آن در دیوارهای دیافراگمی است.
  • کاربرد دیگر آن در تونل ‌ها و متروها میباشد
  • یکی دیگر از کاربردهای آن در ساخت مراکز حساس (پتروشیمی، صنعت نفت و گاز) میباشد در این مراکز به دلیل نیاز بالا به استحکام بتن از کوپلر برای اتصالات استفاده می ‌کنند. همچون و امثال اینها است.
  • سد سازی یکی دیگر از جاهایی است که در ساخت آن از کوپلر استفاده می ‌شود.
  • در ساخت پل هم نقش اصلی دارد، چرا که پل ‌ها نیاز به استحکام خیلی زیاد بتن دارند.

اصولا باید گفت که برای ساخت هر سازه بتنی که نیاز به استحکام بالا دارد از کوپلر استفادە می شود.

2- کارایی در تکنولوژی ساخت

کارایی در تکنولوژی ساخت کوپلر بسیار کار را راحت نمودە و نصب کوپلر با میلگرد در اجرا بسیار سریع و بدون دردسری می باشد.

رزوه های کوپلر موازی برای مونتاژ کامل رزوه های میلگرد

کوپلر ها بسیار سبک با بستە بندی و وزن جعبە متعادل

کنترل کیفیت ساده و قابل اعتماد با بازرسی بصری در کارگاە

کوپلر از تمامیت ساختاری برخوردار می باشد.و ازدحام میلگرد را به حداقل می رساند.

استفاده از کوپلر (وصله مکانیکی) باعث ایجاد یکپارچگی بیش تری در سازه می شود.

به کارگیری کوپلر میلگرد در سایزی بزرگ تر را در ستون با ابعاد کوچک تر فراهم می کند.

از آن جایی که استفاده از کوپلرها از ازدحام میلگردها جلوگیری به عمل آورد، قرار دادن میلگردها در شبکه را آسان می کند.

انواع مختلف کوپلر

کوپلرها انواع مختلفی دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تبدیل
  • کوپلر پیچی قفل شونده
  • کوپلر انتهایی
  • کوپلر جوشی میلگرد و سازه
  • کوپلر استاندارد یا رزوه راستگرد
  • کوپلر با رزوه چپ و راست
  • کوپلر برای آرماتورهای فشاری

استفاده از هریک از انواع کوپلرها با توجه به مکان و شرایط قرارگیری، زمان و موقعیت بستن میلگرد متفاوت می باشد. چرا که هریک از آن ها برای استفاده در شرایط مختلف طراحی شده اند.

کوپلر تبدیل

هر سر آن یک سایز مختلف بوده و امکان اتصال دو آرماتور با قطرهای متفاوت را فراهم می کند.

کوپلر پیچی (قفل شونده)

نوعی خاص از وصله های مکانیکی است و استفاده از آن در زمانی که طول آرماتور کوتاە باشد مصرف دارد. این بهترین روش برای ادامه دادن میلگرد های انتظار کوتاه، تعمیر و مقاوم سازی بتنی می باشد.

کوپلر انتهایی

جایگزین مناسبی برای خم های انتهایی تیر و ستون بوده و می تواند فضا را برای آرماتور بندی و بتن ریزی به میزان زیاد فراهم کند.

کوپلر جوشی سازه و میلگرد

استفاده از کوپلر جوشی سازه و میلگرد امکان اتصال آرماتور به سازه فلزی را ایجاد می کند. جوشکاری این نوع کوپلرها نیاز به پیش گرمایش ندارد.

کوپلر استاندارد

کوپلر استاندارد که با نام کوپلر رزوه راستگرد نیز شناخته می شود، در همه قسمت های سازه بتنی قابلیت استفاده دارد. از کوپلر استاندارد در مکان هایی که حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشد، استفاده می شود. برای تولید این کوپلرها از میلگرد به عنوان مواد اولیه استفاده می شود.

کوپلر چپ و راست

از این کوپلر در مکان هایی که هیچ از یک آرماتورها امکان چرخش نداشته باشند، استفاده می شود. نحوه ساختار این گونه کوپلرها به گونه ای است که با چرخاندن کوپلر رزوه های دو آرماتورو با کوپلر درگیر شده و رزوه ها تا انتها درون کوپلر بسته می شوند.

کوپلر موقعیت

استفاده از کوپلر موقعیت در مکان هایی که دو آرماتور قادر به حرکت نبوده و به صورت مجزا در دو قسمت سازه بتنی قرار گرفته اند، صورت می گیرد. کوپلر موقعیت از یک قسمت نر و ماده و یک مهر قفل کننده تشکیل شده است.

کوپلر برای آرماتورهای فشاری

مصرف این کوپلر برای آرماتورهایی که تحت بار فشاری باشند وانتهای میلگرد آنها عمودی بریدە شدە باشند استفاده میگردد.

آیین نامەهای مرتبط

برای استفادە از هر مصالح ساختمانی آیین نامەی وجود دارد و چندین آیین نامە کوپلر نیز وجود دارد کە می توان به الزامات وزارت راه و شهرسازی، مقررات ملی ساختمان مبحث ٩، آیین نامە بتن ایران (آبا) و آیین نامه بین اللملی IBC 2006 ،UBC 97 و در آخر بند آیین نامە AC1318-2014 بە خمش، لنگر خمشی ایجاد شده از زلزله را بررسی نمودەاند و در طراحی کوپلر نقش دارد.

لیست قیمت

بە علت نوسانات آهن و آلیاژهای آن لیست قیمت کلیە محصولات کوپلر بە صورت روزانە وجهت تهیە لیست با دفتر فروش ما تماس حاصل نمودە تا همکارانمان بە خوبی جوابگوی شما باشند.