کوپلر انتهایی نیز یکی از محصولات شرکت عالیجناب کوپلر است.

کوپلر انتهایی چیست؟

بهترین جایگزین برای خمهای انتهایی میلگردهای مصرفی در تمام نقاط سازە کوپلر انتهایی میلگرد میباشند.

کوپلر انتهایی در سایز ها و ابعاد مختلفی بر اساس سایز آرماتورهای مصرفی ساخته و کاربرد دارد.

 کوپلرهای انتهایی میلگرد از نوع کوپلر ها راستگرد بوده، ولی با توجه به نوع استفاده، سایز میلگرد و شکل این نوع کوپلر ها با کوپلر استاندارد میلگرد و کاربردشان نیز متفاوت میباشد.

کاربرد کوپلر انتهایی کجاست؟

 کوپلر انتهایی میلگرد بهترین جایگزین خم انتهای آرماتورها طبق آیین نامە بتن می گردد و به لحاظ شکل و ابعاد، کاهش تراکم آرماتور را مخصوصا در اتصال تیر به ستون و ستون بە فنداسیون و در ساختمانهای فلزی بهترین جایگزین بولت های روی بیس پلیت میباشد.

این کوپلر در تمامی قسمتهای سازه قابل استفاده می باشد و تحمل نیرو توسط این کوپلر بر مبنای تئوری مخروط برش در بتن صورت می گیرد. نسبت سطح مفید این کوپلر به سطح مقطع آرماتور مصرفی 4 برابر در نظر گرفته شده است و با نصب کوپلر انتهایی در بتن ریزیها در قسمت میلگرد انتهایی تیر بە ستون و فنداسیون بتن ریزی بسیار راحت و آسان و ویبرە زنی بسیار سهل میشود.

مهار آرماتورها به بخشی از بتن (اتصال تیر به ستون) به وسیله خم آرماتور ایجاد میگردد.

 این عمل باعث ایجاد مشکلاتی در موقعیت آرماتور گشته و افزایش تراکم آماتور در محل خم میلگردهای انتهایی را در پی دارد. برآیند نیروی وارد بر آماتور در قسمت خم شده آرماتور و از طرفی محل خم به علت تغییر فیزیکی دچار سستی می گردد. کوپلر انتهایی بهترین جایگزین خم انتهای آرماتور شده و باعث از بین بردن تراکم آماتور ها در محل می گردد.

 کاربردهای آن

این نوع کوپلر برای تمامی سایزهای میلگرد از سایز 16 تا 50 در اتصالات مکانیکی عالیجناب کوپلر تولید می شود ، همچنین امکان تولید کوپلر انتهایی به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی برای پروژه های خاص شما عزیزان وجود دارد.

لازم به توضیح است جنس کوپلرهای شرکت عالیجناب کوپلر عموما فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد و تولید کوپلر انتهایی با سایر آلیاژهای فولاد دیگر بنا بە درخواست شما برای موارد خاص امکان پذیر است. فرم انتهای کوپلر به شکل شش ضلعی طراحی گردیده است تا استفاده از هر نوع آچار برای بستن آن بر روی رزوه میلگرد به آسانی بتوان انجام نمود.

دستورالعمل بستن میلگرد به کوپلر انتهایی

پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگرد،کوپلر انتهایی را از طرف رزوە توسط دست به آرماتور مربوطه تا حد امکان ببندید،

با استفاده از آچار مخصوص کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید دقت نمایید که در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلر بسته شده باشند وهیچ رزوە ایی بیرون نمانند بە هیچ عنوان از روغن سوختەو هر نوع روغنی برای تسیل در بستن رزوها استفادە نکنید چون طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) و آیین نامە بین اللمللی آمریکا (ACI) ممنوع میباشد.

دستور العمل رزوە زنگ زدە چگونە است؟

چنانچه به هر دلیل رزوه های میلگرد دچار زنگ زدگی شده باشند حتما قبل از کار در محل با استفاده از برس سیمی آنها را تمیز کرده و با افزودن گریس و روغن در بیرون از منطقە آرماتور بندی بر روی رزوه ها اقدام به زنگ زدایی نماییم و در آخر حتما گریس وروغن را از میلگردها بە طور کامل پاک شود و بعدا برای کار بە محل آرماتور بندی فرستادە شود

رعایت و نظارت بر ضوایط استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق با آیین نامه بتن ایران(آبا) و مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما و یا مجری طرح میباشد.

اتصال آرماتورها در بخشی از سازه مانند اتصال تیر به ستون، ستون به پی ،صفحه ستون به پی و تیرهای بام به ستون از طریق خم استاندارد (۹۰درجه) و یا قلاب نیم دایره (۱۸۰ درجه) انجام می شود.

تجربیات بدست آمده در زلزله های شدید در جهان گواهی این مطلب است که آسیب پذیرترین ناحیه در سیستم قابهای خمشی محل اتصال تیر به ستون می باشد. رعایت نکردن اصول مربوط به شکل پذیری در ناحیه چشمه اتصال باعث تغییرات در ناحیه شده لذا محل اتصال دچار شکست میگردد.

با توجه به تغییرات آیین نامه های بتن به خصوص ملاحظات طراحی لرزه ای (ACI-318) بطور قابل توجهی حجم میلگرد مصرفی به خصوص آرماتورهای عرضی را افزایش داده اند که این امر باعث ایجاد مشکلاتی در تراکم آرماتورها شده و بتن ریزی علل الخصوص ویبرە زدن بتن رابە طور جدی بە چالش میکشاند.

اما خوشبختانە کوپلر انتهایی باعث حذف قلابها شده و طول مهاری را نیز کاهش می دهد. ودر مصرف آرماتور صرف جویی میکند واین چالش را بە خوبی مدیریت مینمایید

طبق بند ۱۸-۲-۱-۴ آیین نامه بتن ایران، با استفاده از وسایل مکانیکی می توان در طول میلگرد ادواتی مانند صفحه های فولادی میلگردهای متقاطع و یا نظیر آنها که از حرکت میلگرد در بتن جلو گیری میکند استفاده کرد.

قیمت

با توجە بە اینکە مواد اولیە کوپلر آلیاژهای فولاد میباشد و با نوسانات بسیار زیاد فولاد در بازار ایران و جهان در شرایط کنونی بازار قیمت کوپلر انتهایی را در میتوان از کارشناسان خبرە شرکت عالیجناب کوپلر استعلام و سفارش خود را ثبت نمایید.