کوپلر تبدیل از خانودە کوپلر تولیدی شرکت عالیجناب کوپلر میباشد.

 کوپلر تبدیل چیست؟

در بسیاری از مواقع در سازها بە عنوانی مختلف و سبک سازی سازە نیاز به وصله دو آرماتور یا تغییر سایز میلگرد توسط طراح سازە با یک یا دو سایز مختلف پیش می آید، در این مواقع استفاده از کوپلر استاندارد ممکن نیست و باید از نوعی دیگر از وصله های مکانیکی استفاده شود. حال راهکار چیست:

کوپلر تبدیل میلگرد می تواند در این موارد راه گشا باشد.

مکانیزم کوپلر تبدیل با توجه به قطر و سایز میلگرد در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک نوع آرماتور طراحی شده است، امکان وصل کردن دو آرماتور با دو قطر مختلف را فراهم می کند. کوپلر تبدیل میلگرد امکان اتصال دو آرماتور با هر قطر را می‌تواند فراهم کند و بسته به درخواست مشتری امکان تولید انواع مختلف آن به صورت اختصاصی وجود در شرکت عالیجناب کوپلر فراهم میباشد.

مزایای آن

مزایای کوپلر تبدیل با داشتن دو سایز متفاوت در دو طرف امکان اتصال دو آرماتور با قطرهای متفاوت را فراهم می آورد، کوپلرهای تبدیل با اختلاف یک سایز در دو طرف از تولیدات مستمر شرکت بودە و در صورت نیاز مصرف کننده، کوپلر تبدیل با هر سایز درخواستی تولید می شود.

رزوه داخلی این نوع کوپلرها نیز راستگرد بوده و طول کوپلر به دو قسمت تقسیم شده که هر قسمت نسبت به سایز آرماتور و طول گام طبق استانداردهای جهانی رزوه می گردد.

این کوپلر برای چە سایز آرماتوری وجود دارد؟

برای میلگرد سایز 20 تا 40 در شرکت عالیجناب کوپلر کوپلر تبدیل تولید و عرضە میشود همچنین امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی برای مشتریان محترم وجود دارد . لازم به توضیح است جنس کوپلر تبدیل تولیدی عالیجناب کوپلر عموما فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد و تولید کوپلرهای اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است .

دستورالعمل بستن آن

1. کوپلر تبدیل معمولا در ابتدا به آرماتور با سایز بزرگتر بسته میشود درصورت رزوە درست میلگرد تمام مراحل اولیە با دست بستە میشود و نیروی خاصی نمیخواهد و در مرحلە بعد سر دیگر میلگرد سایز کوچکتر با همان شرایط بستە میشود.

2. با استفاده از آچار کوپلر (قابل تهیه از شرکت عالیجناب کوپلر) میلگرد اول کوپلر تبدیل را تا انتهای رزوه میلگرد بسته و محکم مینماید. و در این مرحلە هیچ رزوەای بیرون نباشد.

3. با استفاده از آچار کوپلر میلگرد دوم را بصورت کامل تا آخرین رزوه میبنیم، میلگرد ابتدا با دست و بعد با آچار کوپلر میلگرد بسته و محکم مینمایم، در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلر باید بسته شود و ‌هیچ رزوە بیرون نماند.

قیمت

شرکت ما با استفادە از توانایی ها، دانش بە روز و دستگاهای تمام اتوماتیک سعی نمودە بهترین محصولات را عرضە نمایید جهت قیمت کوپلر تبدیل این شرکت لطفا با دفتر فروش شرکت تماس حاصل فرمایید تا همکاران فروش بهترین راهنمایی و مشاورە را در زمینە خرید کوپلر تبدیل با شما مشتری محترم داشتە باشند.