کوپلر چپ و راست را درسازهای بتنی برای تقویت میلگرد در کنج ها و برطرف کردن ضعف بتن و تبدیل آن به بتن مسلح بخصوص در گوشەهای کار استفادە میشود.

ابداع کوپلر چپ و راست

در فنداسیون و دیوارهای پیرامونی در گوشەهای کار تا چندی پیش فقط میتوانستیم از اتصال پوششی OVERLAP (اورلپ) استفادە کنیم و این یک ضعف بزرگی برای سازە محسوب میشود.

تراکم میلگرد در این نقاط بسیار زیاد و از نظر اقتصادی این مقدار آرماتور با توجە بە نوسانات قیمتی میلگرد قابل تامل میباشد و دلیل دیگر انجام بتن ریزی بسیار سخت و غیرە اصولی در کنج ها بود.

مهندسان و متصدیان عمرانی به دنبال راهکار بهتری می گشتند تا این نقص اساسی را برطرف کنند.بنابراین تحقیقات انجام شدە منجر بە ابداع کوپلر چپ و راست گردید و کلیە این نواقص بالا برطرف گردید.

 

موارد استفادە

در صورتی کوپلر چپ و راست مورد استفاده قرار میگیرد که در کنج وگوشە کار در دیوار و فنداسیون هیچ یک از دو آرماتور دو طرف امکان چرخش و بستن کوپلر استاندارد یا دو طرف راستگرد را نداشتە باشند در این صورت از کوپلر چپ و راست استفادە میکنیم

رزوە داخلی این کوپلر از یکطرف راستگرد و از طرف دیگر چپگرد می باشد، در رزوە نمودن میلگردها برای نصب کوپلر چپ و راست باید دقت شود یک سر میلگرد نیز طبق کوپلر رزوە چپگرد انجام شود و برای اینکە این سری رزوە چپ در کارگاە اشتباە نشود این سری را با دستگاە رزوە میلگرد هنگام رزوە با تعویض رولیک چپگرد رزوە مینماییم و این رزوە را با درپوش رنگی معمولا رنگ آبی کە عرف میباشد جدا شدە و تفکیک میگردد

پس در کوپلر چپ و راست رزوه های ایجاد شده در انتهای دو آرماتور یکی راستگرد و طرف دیگر رزوە چپگرد میباشد و با چرخاندن کوپلر چپ و راست با استفادە از آچار کوپلر رزوه های دو آرماتور با کوپلر درگیر شده و در ادامه رزوه ها تا انتها درون کوپلر بسته خواهند شد.

مکانیزم

مکانیزم این کوپلر بسیار سادە و راحت میباشد این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 در عالیجناب کوپلر تولید می شود و امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی وجود دارد، لازم به توضیح است جنس کوپلرهای تولیدی شرکت عموماً فولاد آلیاژی 1.1191 می باشد همچنین تولید کوپلر های اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است

نکات اجرایی در بستن این کوپلر

برای بستن این کوپلر نکات اجرایی زیر را باید رعایت کنیم:

پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگردها، کوپلر چپ و راست را بین دو آرماتور مورد نظر قرار دهیدلازم بە ذکر میباشد محافظ لاستیکی مشکی راستگرد و آبی طبق عرف چپگرد میباشد

با فشار همزمان دو آرماتور به طرف کوپلر و چرخاندن کوپلر در جهت صحیح ، رزوه های کوپلر را با رزوه های هر دو آرماتور درگیر نمایید بستن کوپلر را ادامه دهید .

با استفاده از آچار مخصوص کوپلر را تا هنگامی که رزوه آرماتور کاملاً به کوپلر بسته شوند ادامه میدهید.

هنگام چرخش کوپلر باید آرماتورهای دو طرف کوپلر ثابت و بدون چرخش توسط آچار مهار شوند.

جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات کوپلر چپ وراست (The left coupler is right) توصیه می گردد بعد تولید این نوع کوپلر از نشانه گذاری توسط رنگ یا حک نمودن(L&R)استفادە گردد. چون در حمل ونقل،مصرف کوپلر این عمل بسیار راحتر و در ضمن اشتباهات اجرایی بسیار کمتر میگردد.

قیمت

متاسفانە بە علت نوسانات قیمتی محصولات فولادی در ایران برای تهیە و مشاورە جهت خرید کوپلر چپ و راست لطفا با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایید تا همکارانمان بتوانند بهترین راهنمایی را برای شما عزیزان انجام دهند و بهترین قیمت کوپلر چپ و راست را اعلام نمایند.