میلگرد متریال اصلی هر سازە میباشد کە در صنعت ساختمان بسیار پر کاربرد میباشد و روشهای اجرای متفاوت در بستن و سرهم نمودن میلگرد ها صادق می باشد. از روشهای متداول کوپلر، اورلپ و فوجینگ از همە مهمتر هستند. در این مقالە کوپلر و اورلپ را با هم مقایسە و مزایا و معایب را میگوییم حال انتخاب با شماست کە کوپلر یا اورلپ را برای پروژە خود انتخاب نمایید با ما همراه باشید.

اتصال به روش اورلپ

اورلپ بسیار قدیمی و بعد پیدایش میلگرد و متریال اصلی صنعت ساختمان پا بە عرصە گذاشت، اورلپ به این معنا است کە وصلە دو میلگرد کنار یکدیگر به صورت موازی و بست زدە شوند.

این روش از نظر اقتصادی در پروژە کوچک کە تعداد میلگرد و قطر میلگرد کم مقرون به صرفه می باشد، ولی از نظر تحمل كشش و خطرات جایگاه اول را در بین سایر اتصالات دارد.

 نحوه کار در اتصال پوششی (اورلپ) به این صورت است که نیروی کششی یکی از میلگرد ها به بتن منتقل شده و سپس از بتن وارد میلگرد دیگر می شود. این انتقال نیرو تماما بستگی به نوع بتن اطراف سازه دارد و همین امر نیازمند توجه به نوع بتن و آشنایی کامل با بتن را می خواهد.

اتصال به روش کوپلر

یکی دیگر از روشهای اتصال دو میلگرد بە هم کوپلر میباشد کە در ایران قدمت بیست سالە و در جهان بە بالاتر از پنجاە سال میرسد.

در روش اتصال کوپلر قطعه ای فلزی کە کوپلر یا اتصال مکانیکی نام دارد باعث اتصال دو میلگرد با هم و میلگرد ها به صورت یک میلگرد طولی بلند رفتار کنند. این نوع اتصال به صورت سر به سر انجام می گیرد.

در کوپلر بسیاری از مشکلات مربوط به آرماتور بندی هموار شده و سازه از مقاومت و استحکام بسیار بالایی برخوردار خواهد شود.طبق آیین نامەهای و استانداردهای بین المللی آمریکا، اتصال کوپلر بیشتر از اتصال اورلپ استحکام بسیار بالاتری دارد.

 مزایا و برتری کوپلر بر اورلپ

مزایا و برتری کوپلر نسبت به اورلپ بسیار زیاد است کە در اینجا بە بررسی آن می پردازیم.

اولین مزیت جایگزینی کوپلر بر اورلپ اعتماد داشتن کوپلر و جواب پس دادن آن در آزمایشات مختلف میباشد روش اتصال کوپلر به نوع بتن بستگی ندارد و همین امر باعث می شود این روش مطمئن تر وقابل اعتمادتر باشد.

از مزایا دیگر اتصالات مکانیکی (کوپلر) می توانیم انسجام بیشتری در سازە ایجاد کرده و در نتیجه مقاومت لازم در برابر نیروهای استاتیکی مانند بارهای زنده و مرده (Wl&wd) در سازه فراهم شود. همچنین این نوع اتصال در برابر نیرو های دینامیکی نظیر زلزله، باد، حرکت ارتعاشی نیز مقاوم تر می باشد.

 از مزیتهای دیگر کوپلر یا وصلە مکانیکی بر اورلپ یا اتصال پوششی آرایش منظم آرماتور ها در سازه که باعث نظم بسیار عالی و شمارش میلگرد و اجرا راحت و محکم بودن اتصال میلگردها و بتن ریزی بسیار اصولی، ویبرە مناسب بتن بە علت باز بودن و فاصلە مناسب میلگردها از هم می باشد.

 در ستون گذاری تفاوت بارز اورلپ و کوپلر به خوبی مشخص می شود.

در روش اورلپ باید از میلگرد های نازک تر استفاده شود که با تعداد بالا کنار هم قرار گرفته اند ولی در روش کوپلر می توان از میلگرد های باقطر بالا استفاد نمود که موجب کم شدن بعد ستون می شود. و این خاصیت در معماری بنا بسیار حایز اهمیت می باشد.

در روش کوپلر همپوشانی میلگردها نسبت ۴ به ۱۰۰ کوتاه تر می شوند و نسبت فولاد به بتن نیز در مقاطع بتنی مانند فنداسیون های رادیە و سدسازی کاهش چشم گیری می باشد.

وصلە مکانیکی میلگرد

در وصلە مکانیکی امکان طراحی بهینه بە علت سبکی وزن سازە فراهم میباشد طرح اجرایی تر و مهندسی تر می باشد.

مزایا کوپلر بر اورلپ در استحکام و پایداری اتصال می باشد. پایداری اتصال اورلپ به نوع بتن بستگی دارد و در صورت صدمه و لطمە به بتن سازیی اورلپ میلگرد از هم پاشیده می شود. در حالی کە کوپلر در اثر تخریب بتن پا برجا و نیرو را بە درستی انتقال می دهد.

شماتیک کوپلر مکانیکی، عالیجناب کوپلر

 با استفادە از اتصال کوپلر هم در بخش میلگرد مصرفی و هم در بخش نیروهای انسانی خود صرفه جویی خواهید کرد. برای نمونه یکی ازمزایا کوپلر بر اورلپ و کوپلر در این است که دیگر در روش کوپلر نیاز به قرار دادن میلگرد انتظار نیست که علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها باعث کاهش خطرات مربوط به قالب بندی می شود.

در روش کوپلر می توان از حداکثر نسبت فولاد به بتن در استانداردها استفاده کرد که علاوه بر مقاومت بالا و هزینه ای مناسب باعث کاهش ابعاد ستون نیز می شود.

برتری دیگر کوپلر نسبت به اورلپ را می توان در کاهش ضایعات دانست. در روش کوپلر بر خلاف اورلپ که دارای آیین نامه خاص برای اتصالات آن هم در نقاط تعیین شده می باشد، می توان از کوپلر در هر نقطه ای استفاده نمود همین امر موجب کاهش ۱۵ درصدی ضایعات آرماتور می شود.

بر اساس بند ۲۰-۵-۲-۲-۳ آیین نامه بتن آبا اورلپ باید ۱.۳ برابر طول وصله های کششی را در بر بگیرند که در این صورت هزینه های مربوط به میلگرد بسیار افزایش می یابد.

 مزیت هزینە کوپلر بر اورلپ

 مزیت هزینە کوپلر بر اورلپ در هزینه های مربوط به خم کاری و ایجاد فرم اس در روش اورلپ باشد که در روش کوپلر خبری از آن ها نخواهد بود.

هزینە اقتصادی

 مزیت استفادە ازانواع کوپلر بر اورلپ

 استفاده از کوپلر ها در آرماتور نسبت بە اورلپ دست بازی خواهید داشت. انواع مختلفی از این کوپلر ها وجود دارند که برخی از مورد استفاده ترین آن ها شامل: کوپلر استاندارد، کوپلر انتهایی، کوپلر چپ و راست، کوپلر تبدیلی و کوپلر پیچی می باشد. شما به عنوان مهندس سازه و یا سازندە باید نحوه استفاده از هر کدام از کوپلرها و مکان درست استفاده از آن ها را بدانید.

 کلام آخر:

کارفرمایان ومهندسان وسازندگان محترم :

ما در این مقالە قسمت کوچکی از مزایا استفادە از کوپلر نسبت بە اورلپ را مقایسە نمودیم و شرکت عالیجناب کوپلر با کادری مجرب و مهندسان کار کشتە در این زمینە مشاور وراهنمایی شما عزیزان هستیم کە بتوانیم با کمک شما قدمهای مثبتی برای سازندگی کشور عزیزمان ایران برداریم و حال سازندە محترم انتخاب با شماست کە کوپلر یا اورلپ را برای انجام پروژەات انتخاب کنید ما برای انتخاب شما احترام قایلیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *