تهران، یافت آباد، بلوار معلم

ابتدای خ جواد زندیه، مجتمع رضویه، بلوک b1، طبقه ۱۱، واحد ۳۱۱۵